NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Gehonoreerde projecten

Het opzetten van zorgevaluatieonderzoek in de kindergeneeskunde is mogelijk door gelden uit een legaat die worden beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een unieke mogelijkheid om dit onderzoek een krachtige impuls te kunnen geven. De Commissie SPIN heeft drie projecten gehonoreerd voor het doen van zorgevaluatieonderzoek in de kindergeneeskunde. 

Over de projecten

Arine Vlieger
Titel: MINT-studie
Hiaat: Medicamenteuze behandeling voor functionele buikpijn
Onderzoeksvraag: Bij kinderen met chronische buikpijn wordt onderzocht of pepermuntoliecapsules beter werken dan placebocapsules, maar ook of ze beter werken dan gewone pepermuntjes. Hierbij zal worden gekeken naar een effect op de ernst van de buikpijn en tevens of kinderen meer naar school gaan en minder angstig en depressief zijn.

Frans Plötz
Titel: Veilig verminderen van antibioticablootstelling van pasgeborenen met de early onset sepsis calculator
Hiaat: Identificeren risico neonatale sepsis
Onderzoeksvraag: Leidt gebruik van de EOS calculator bij pasgeborenen met een verhoogd risico op EOS tot minder antibioticagebruik en een vergelijkbaar klinisch beloop bij pasgeboren, ten opzichte van de huidige NVK-richtlijn?

Sophie van der Schoor
Titel: neoPartner
Hiaat: Samen beslissen, zelfmanagement, kinderparticipatie en begrijpelijke communicatie
Onderzoeksvraag: Wat is het effect van implementatie van Family Centred Rounds (FCR) op de afdeling neonatologie, waarbij ouders ondersteund worden in hun rol door middel van de vier pijlers van Family Integrated Care (FICare) , op ouderlijke stress bij ontslag?