NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Patiëntveiligheid

Mede dankzij de toenemende complexiteit van medische zorg geldt patiëntveiligheid als een van de belangrijkste thema’s binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Dagelijks moeten de risico’s voor de patiëntveiligheid worden bewaakt en beheerst. De afgelopen jaren hebben ziekenhuizen via een geaccrediteerd en gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) gewerkt aan verschillende inhoudelijke thema’s om zo de veiligheid van hun patiëntenzorg te vergroten en te borgen.

Ook voor de NVK is patiëntveiligheid een belangrijk thema. Al in 2006 werd de Commissie Patiëntveiligheid (PaVei) opgericht, die zich namens de NVK bezighoudt met patiëntveiligheidsvraagstukken. De commissie draagt – binnen het kader van het kwaliteitsbeleid van de NVK – actief bij aan verenigingsbrede activiteiten op het gebied van verbetering van de patiëntveiligheid en ondersteunt kinderartsen bij de implementatie van de VMS-thema’s.

Enkele jaren na de introductie van het VMS programma zijn er zowel vanuit het veld bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) als vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) signalen binnengekomen die duiden op suboptimale implementatie van enkele thema’s op kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. De NVK is daarom door de IGJ verzocht hier haar rol in te pakken met als doel de leden te helpen een kwaliteitsverbetering op dit vlak door te maken. Daarom heeft de NVK in 2017 en 2018 het Nivel gevraagd om knelpunten en verbeterpunten te inventariseren ten aanzien van deze thema’s om te komen tot een verbetering bij de invulling en uitvoering van de VMS thema’s ‘(lijn)sepsis’ en ‘pijn’ ‘Vroege herkenning van het zieke kind’ binnen de kindzorg vanuit Nederlandse ziekenhuizen. Het NIVEL rapport (2020) vindt u hier. 

Praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderen
In het kader van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma is de Praktijkgids ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’ ontwikkeld. De gids, die op 21 april 2011 verscheen, is een aanvulling op de tien overige praktijkgidsen van het VMS Veiligheidsprogramma, die vooral gericht zijn op veilige zorg voor volwassenen. De gids is ontwikkeld door een ‘expertteam kinderen’, dat op verzoek van de NVK werd samengesteld, en waar de leden van de Commissie Patiëntveiligheid deel van uitmaken. Ter gelegenheid van het verschijnen van de gids organiseerde het VMS Veiligheidsprogramma op 21 april 2011 de conferentie ‘Veilige zorg voor zieke kinderen’.

Enkele jaren na de introductie van het VMS programma zijn er zowel vanuit het veld bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) als vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) signalen binnengekomen die duiden op suboptimale implementatie van enkele thema’s op kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. De NVK is daarom door de IGJ verzocht hier haar rol in te pakken met als doel de leden te helpen een kwaliteitsverbetering op dit vlak door te maken. Daarom heeft de NVK in 2017 en 2018 het Nivel gevraagd om knelpunten en verbeterpunten te inventariseren ten aanzien van deze thema’s om te komen tot een verbetering bij de invulling en uitvoering van de VMS thema’s ‘(lijn)sepsis’ en ‘pijn’ ‘Vroege herkenning van het zieke kind’ binnen de kindzorg vanuit Nederlandse ziekenhuizen. Het NIVEL rapport (2020) vindt u hier.