NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

De Sectie Kinderlongziekten (SKL) werd opgericht op 14 mei 1977. De doelstelling van de Sectie Kinderlongziekten is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor kinderen met aandoeningen van het respiratoire systeem en de orgaansystemen die daar een relatie mee hebben.

Landelijke Werkgroep Kindermishandeling Kinderartsen (LWKK)
Binnen de sectie sociale pediatrie van de NVK bestaat er al jaren een landelijke werkgroep kindermishandeling kinderartsen; de LWKK. De LWKK fungeert als een klankbord van kinderartsen. De LWKK verleent medewerking aan beleidsontwikkeling (o.a. afwegingskader vernieuwde meldcode) en richtlijnen (o.a. vanuit VWS) door gebruik te maken van de expertise bij de leden van de LWKK en hun netwerk.
Veel leden van de LWKK verrichten niet alleen directe patiëntenzorg op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld maar zijn ook betrokken bij onderwijs (bijvoorbeeld als instructeur bij de SSHK) of bij onderzoek op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. De LWKK probeert ontwikkelingen op het gebeid van kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen en goed af te stemmen met bijvoorbeeld het LECK, de NVK en de VVAK.

De werkgroep is een onderdeel van de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde ( SSPK) van de NVK. 

SKL vergaderingen zijn op de eerste vrijdag van februari, juni en oktober.

>> Reglement Sectie Kinderlongziekten (SKL)

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06