NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Vacatures JA-NVK

Vacature voor de commissie Kwaliteits visitaties kindergeneeskunde:
Voor de commissie Kwaliteits Visitaties Kindergeneeskunde (KVK) zijn wij op zoek naar een enthousiaste AIOS, die geïnteresseerd is in kwaliteitsbeleid.
Onze kernactiviteit is het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties, conform de leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. We werken met een normenkader en diverse andere instrumenten, die regelmatig geëvalueerd worden en zo nodig aangepast dienen te worden door veranderende inzichten en wetgeving.
Als AIOS krijg je de mogelijkheid om kwaliteitsvisitaties bij te wonen, als toehoorder met spreekrecht of als visiteur, en je inbreng tijdens zo’n dag wordt zeer gewaardeerd.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden onder andere de visitatieverslagen besproken en krijg je ruim de gelegenheid om kritisch mee te denken en ideeën aan te dragen over kwaliteitseisen, kwaliteitsvisitaties in een andere setting, instrumenten, digitalisering, en andere relevante zaken. Heb je interesse of vragen? Mail naar smit@nvk.nl