NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Call for Abstracts

Met editie 2021 nog maar net achter de rug blikt de Congrescommissie alweer volop vooruit naar editie 2022. Dan vindt het NVK Congres plaats op 8, 9 en 10 juni op (jawel!) Papendal, Arnhem. Het is dan voor het eerst in drie jaar dat we elkaar weer persoonlijk kunnen treffen. Noteer dus alvast in de agenda’s! Ook abstracts voor deze editie zijn vanaf nu van harte welkom. Meer informatie over de wijze van inzending en de deadlines vindt u hieronder. Namens de Congrescommissie alvast veel dank voor uw bijdragen.

De Congrescommissie vraagt u nadrukkelijk om mee te denken over de invulling van het programma. We leggen de nadruk op de vertaalslag van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk en stimuleren de samenwerking tussen verschillende disciplines. U kunt daarom de volgende zaken indienen: 

  • symposia door secties, commissies of samenwerkingsverbanden anderszins
  • workshopvoorstellen
  • presentaties over recente innovaties in de kindergeneeskunde
  • abstracts met onderzoeksresultaten

Informatie
Voor verdere informatie over de programmaonderdelen, reacties en aanbevelingen voor het congres verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via:

SCEM
T.a.v. Malou Meuffels
Postbus 21
4196 ZG Tricht
E-mail: mmeuffels@scem.nl