NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Call for Abstracts

De voorbereidingen voor het NVK Congres 2021 zijn inmiddels in volle gang. Ook dit jaar nodigt de Congrescommissie u graag uit om mee te denken over de invulling van het programma. Bijzonder dit jaar, is dat het NVK congres wordt georganiseerd gezamenlijk met Praktische Pediatrie. We leggen de nadruk op de vertaalslag van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk.

Gezien eerdere ervaringen gaan wij ervan uit dat sommige onderdelen van het congres fysiek en andere delen virtueel of via ‘streaming’ zullen plaatsvinden. Houd daar rekening mee t.a.v. tijdsduur en inhoud bij uw voorstellen en plannen.

U kunt daarom de volgende zaken indienen:

  • abstracts met onderzoeksresultaten
  • symposia door secties, commissies of samenwerkingsverbanden anderszins
  • workshopvoorstellen
  • presentaties over recente innovaties in de kindergeneeskunde 

Meer informatie over de wijze van inzending vindt u hieronder per onderdeel. Namens de Congrescommissie alvast veel dank voor uw bijdragen!

Informatie
Voor verdere informatie over de programmaonderdelen, reacties en aanbevelingen voor het congres verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onderstaand correspondentieadres:

SCEM
T.a.v. Malou Meuffels
Postbus 21
4196 ZG Tricht

E-mail: mmeuffels@scem.nl