NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

WOKK

02 dec 2021 Locatie: ntb Evenement

De WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) -cursus concentreert zich op het herkennen van en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. De cursus is vooral bedoeld voor kinderartsen. 

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

 • Diagnose van ‘mogelijke kindermishandeling’ stellen, dan wel met zekerheid stellen dat er zeker geen sprake is van kindermishandeling 
 • Herkennen van signalen van lichamelijke kindermishandeling en verwaarlozing. 
 • Voeren van een effectief gesprek met ouders van een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed. 
 • Afnemen van een anamnese gericht op kindermishandeling en de differentiaal diagnose van kindermishandeling opstellen.
 • Vervolgtraject bij (vermoeden) van kindermishandeling inzetten. 
 • Herkennen van seksueel misbruik en gedragsproblemen die erbij voor kunnen komen. 
 • Beoordelen of advies van, of een melding aan, het AMK of andere instantie, geboden is. 
 • Uitvoeren en beoordelen van lichamelijk onderzoek bij verdenking lichamelijke kindermishandeling. 
 • Inschatten van het gedrag van het kind in combinatie met het vermoeden van kindermishandeling en het verloop van het gesprek. 
 • Voeren van een effectief gesprek met een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed. 
 • Herkennen van psychische gevolgen van kindermishandeling. 
 • Omgaan met juridische zaken. 
 • Adequaat gebruik van beeldvormend onderzoek bij vraagstelling kindermishandeling. 
 • Rekening houden met cultuurverschillen en pedagogisch handelen. 
 • Omgaan met agressie. 

De cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor Kinderartsen is een 2-daagse cursus.

Voorafgaand aan de cursus dient het Medisch Handboek Kindermishandeling bestudeerd te worden. 
U moet hierbij rekenen op gemiddeld 12-15 uur studie. 

Website