NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Update advies gezond en veilig werken

14 jan 2021Nieuws
Update advies gezond en veilig werken

Eén van de ambities uit het NVK Strategieplan beoogt dat de vitaliteit en taakbalans van de kinderarts op orde zijn. Daartoe is de binnen de NVK de Werkgroep Gezond en veilig werken aan de slag om advies en handreikingen op te stellen hoe kinderartsen lokaal kunnen komen tot een gezond rooster en een adequaat levensfasebeleid.

Het advies had in juni 2020 klaar zullen zijn. Vanwege COVID-19 was de oplevering van het advies uitgesteld naar december. Ondertussen waren in het najaar van 2020 de onderhandelingen voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) gestart. Het bestuur van de NVK heeft samen met de werkgroep punten ten aanzien van gezond en veilig werken ingebracht bij de FMS en LAD voor de onderhandelingen.

De onderhandelingen voor de nieuwe AMS lopen momenteel nog en worden naar verwachting binnenkort afgerond. Het bestuur heeft besloten de afronding van het NVK-advies Gezond en veilig werken daarom nog enige weken uit te stellen, zodat het NVK-advies kan aansluiten bij dat wat er in de nieuwe AMS over gezond en veilig werken wordt geregeld. Zodra het advies gereed is, zal het bestuur van de NVK haar leden daarover informeren.