NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Update NSCK-signalering Acute onverwachte postnatale collaps

27 sep 2021Nieuws
Update NSCK-signalering Acute onverwachte postnatale collaps

In 2019 startte de signalering Acute onverwachte postnatale collaps. In de eerste 24 maanden zijn in totaal 36 kinderen gemeld bij het NSCK. De onderzoekers deelden hun onderzoeksresultaten tot dusver via een poster op het congres van de jENS (joint European Neonatol Societies). Conclusies:

  • Acute onverwachte postnatale collaps komt vooral voor in de eerste 2 levensuren in de verloskamer, maar kan ook thuis voorkomen.
  • Acute onverwachte postnatale collaps wordt geassocieerd met een obstructie van de luchtwegen (45%) en met specifieke pathologie (55%).
  • Prenatale informatie over veilige huid-op-huidcontact (zonder luchtwegobstructie), en nauwkeurige observatie van ogenschijnlijk gezonde pasgeboren baby's kunnen mogelijk resulteren in vroege herkenning van dreigende acute onverwachte postnatale collaps.
  • Vroege herkenning van acute onverwachte postnatale collaps kan de uitkomst verbeteren.
  • Kinderartsen worden aangemoedigd om elk mogelijk geval van acute onverwachte postnatale collaps tot april 2022 te melden.

Wie melden? Elke pasgeborene ≥ 35 weken met een Apgar score ≥ 8 (na 5 minuten), die in de eerste 24 levensuren plots vitaal is bedreigd, waarna reanimatiehandelingen zijn uitgevoerd (ook ‘alleen’ inflatieteugen al dan niet gevolgd door CPAP).